Aandacht

De jeugd groeit op in een snel veranderende en digitale wereld. Sociale media, gamen en televisie beïnvloeden dagelijks het gedrag van onze kinderen. Het vraagt om hun tijd en aandacht. Mede door de opkomst van smartphones, is het voor ouders moeilijk om grenzen te stellen aan de tijd die hun kinderen spenderen aan gamen of op sociale media. Tijdens het maken van schoolwerk is de afleiding dichtbij.

Ook docenten merken dat leerlingen sneller zijn afgeleid dan vroeger, zo weet ik uit ervaring. De taakgerichtheid is – of lijkt –  minder en er is een grote groep leerlingen die moeite heeft om zich te concentreren. Het is vandaag de dag ook niet makkelijk, met een smartphone in de broekzak is het tijdens de les lastig om niet toe te geven aan trilsignalen. Het apparaat heeft een aantrekkingskracht waar je als docent moeilijk tegenop kan boksen.

  • Jongeren hebben de taak om goed met deze en andere (digitale) prikkels om te gaan. Maar hoe leren ze dat?
  • Docenten en ouders hebben de uitdaging om jongeren hierin te begeleiden. Maar hoe doen ze dat?

Volgehouden aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en organiserend vermogen zijn voorbeelden van vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in onze moderne maatschappij en binnen ons huidige schoolsysteem. Deze vaardigheden worden ook wel de ‘executieve functies’ genoemd. Uit onderzoek blijkt dat het beheersen van deze vaardigheden belangrijk is voor een succesvolle schoolcarrière. Toch zijn het juist deze vaardigheden waar kinderen moeite mee hebben. Logisch, want hun brein is nog volop in ontwikkeling!

Daarbij hebben jongeren – vooral jongens – een grote bewegingsdrang. Het is dus belangrijk om het oefenen van deze executieve functies (lees: het leren) en bewegen af te wisselen. Bijvoorbeeld door het doen van beweegtussendoortjes (in de klas) en door het gebruik van actieve werkvormen.

Want ontwikkeling, leren en beweging bestaan niet los van elkaar.