Over iFamily

Jordy Heinsdijk | Orthopedagoog | Rots en Water trainer

“Opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en jongeren geven mij elke dag energie om aan het werk te gaan.”

Het Rots en Waterprogramma heeft hierbinnen een bijzondere plaats. Als kind heb ik in het voortgezet onderwijs de Rots en Watertraining gevolgd. Nog steeds gebruik ik vaardigheden die ik toen heb geleerd. Het heeft mij veel gebracht als mens, vader en professional.

Ik ben vader van een tweeling, een jongen én een meisje. Als vader ben ik beter gaan begrijpen hoe belangrijk het is om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot autonome en zelfbewuste volwassenen. Ik ervaar dagelijks de mooie en uitdagende taak van het ouderschap.

Onder de naam iFamily geef ik trainingen binnen het onderwijs, de zorg en bedrijven. iFamily staat voor verbinding met jezelf en de wereld om ons heen.